Andrej Auch (1995) is an artist born in Germany. Seeing himself originally as a formalist tinkerer, the artist developed his practice, or – in his words – invented, based on the analysis of light in the traditional, physical and digital image. The observation of the digital space remains an important source of Auch’s inspiration. A painterly conception of fractal structures, that was influenced by the rough brush gesture of asian tradition is a further part of his work evolution.

Even though the pictorial logic of his paintings initially emerged out of a medium-focused approach his practice later evolved a more cultural-theory aspect as well. As the artist says: ecstatic celebrations of a bankrupt pop culture now rose up in the nested vaults of my pictures. Potemkin villages bursting at the seams and figurative scenes that often seemed to freeze from their own sensory overload.

New School

The picture shows a brightly lit scene of a classroom in Halloween decor. Children in disguise – but where does the figure end and the costume begin? In this formative place, every detail is equally relevant, every break and every repetition decisive. The speculative foreboding of diverse life plans spreads out spatially in a colorful variety. Here, finding identity is still a game whose rules can be negotiated both together and individually. Each costume is only a trial.

Based on a b&w photograph of a class at Park Elementary School in their third year of education. Taken in 1956 in Riverdale, Illinois, it was taken at a time of hopeful new beginnings: the civil rights movement led by Martin Luther King rose up against racism in the USA. However, the “cozy” Riverdale doesn’t noticed much of this, constantly turning its wheels under the “Star Spangled Banner”. The idea during the painting process was to transfer the class from the quiet Riverdale to the sensory overload of contemporary life. The formal aim was to combine the figurative individuals into an aesthetic unity in the collective.

Andrej Maxim Auch (ur. 1995) – artysta pochodzący z Niemiec. Początkowo określał się jako „formalistyczny majsterkowicz”, z czasem rozwinął swoją twórczość – lub, jak sam mówi, wynalazł ją – w oparciu o analizę światła zarówno w tradycyjnym, fizycznym obrazie, jak i w jego cyfrowej wersji. Obserwacja przestrzeni cyfrowej jest ważnym źródłem inspiracji dla artysty.

Kolejnym etapem ewolucji jego twórczości była malarska koncepcja struktur fraktalnych w połączeniu z szorstkimi pociągnięciami pędzla, kojarzącymi się z tradycją azjatycką. Choć początkowo logika wizualna jego obrazów koncentrowała się na medium, z czasem została rozbudowana o bardziej kulturowo-teoretyczny aspekt. Jak mówi artysta: „Ekscesy skompromitowanej popkultury pojawiają się w zakamarkach moich obrazów niczym potiomkinowskie, pękające w szwach wioski lub figuratywne przedstawienia, których nieruchomość często zdaje się wynikać z przeciążenia sensorycznego”.

Nowa szkoła

Obraz przedstawia jasno oświetloną klasę udekorowaną na Halloween. Dzieci są poprzebierane – lecz gdzie kończy się ciało, a zaczyna kostium? W klasie, jako przestrzeni formatywnej, każdy szczegół jest istotny, każda przerwa i każde powtórzenie ma znaczenie. Unosząca się w przestrzeni klasy spekulatywna gama przyszłych planów życiowych jest równie pojemna jak użyta paleta kolorów. Odnalezienie swojej tożsamości jest tu wciąż grą, której zasady można negocjować z innymi bądź z samym sobą. Każdy kostium jest zaledwie przymiarką.

Obraz powstał na podstawie czarno-białego zdjęcia uczniów i uczennic trzeciej klasy szkoły podstawowej w Riverdale w stanie Illinois z 1956 roku. Był to czas nadziei na nowy początek – Martin Luther King dopiero zaczynał organizować swój ruch na rzecz praw obywatelskich i przeciwko rasizmowi w USA. Jednak w „swojskim” Riverdale, w cieniu gwieździstego sztandaru, nikt zbytnio tym się nie przejmował. Inspiracją do stworzenia pracy był pomysł przeniesienia uczniów ze spokojnego Riverdale we współczesne, przeładowane sensorycznie czasy. W warstwie formalnej celem było połączenie jednostek w jedną, estetycznie jednolitą całość.